MÉDIA

Vyjádření k článku v Hospodářských novinách ze dne 7. 10. 2019 od redaktora Bibena

Společnost TARAKAN, a.s. se tímto ohrazuje proti článku od redaktora Bibena, který dnes vyšel v Hospodářských novinách pod titulkem „Dlužníci pojišťoven platili při exekucích o stovky milionů korun víc, než měli. Věc šetří komora exekutorů“. K tomu společnost TARAKAN, a.s. uvádí, že redaktorovi Bibenovi poskytla veškerá potřebná vyjádření, stejně jako zprostředkovala jednání s Mgr. Ševčíkem. V závěru těchto jednání pak taktéž redaktor Biben přislíbil, že v rámci článku zveřejní vyjádření společnosti TARAKAN, a.s., bohužel se tak nestalo. Níže tedy společnost TARAKAN, a.s. zveřejňuje své vyjádření k dané věci, které i přes výslovný příslib ze strany redaktora nebylo publikováno:

„Společnost TARAKAN, a.s. je inkasní agenturou, která mimo jiné v některých případech pro své klienty zprostředkovává právní zastoupení ze strany spolupracujících advokátních kanceláří. Činnost všech spolupracujících subjektů průběžně vyhodnocujeme i v závislosti na aktuální judikatuře a závěrech příslušných kontrolních orgánů, včetně České advokátní komory. V tomto směru nebylo nikdy na straně advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka ze strany výše uvedených institucí shledáno žádné pochybení. Stejně tak společnost TARAKAN, a.s. za dobu svého více než desetiletého působení na inkasním trhu nikdy nezaznamenala jakoukoli stížnost ze strany lidskoprávních organizací.“