MÉDIA

Vyjádření k pořadu ČT 24 90‘ vysílaného dne 11. 6. 2019

Dne 11. 6. 2019 v pořadu ČT 24 90‘ byla v jedné reportáži Danielem Hůlem, zástupcem organizace Člověk v tísni, zmíněna mimo jiné také společnost TARAKAN, a.s. K tomuto uvádíme, že společnost TARAKAN, a.s. nebyla v jakékoli věci za celé své téměř již desetileté působení na inkasním trhu výše zmíněnou organizací nikdy kontaktována či požádána o jakékoli vyjádření. V tomto ohledu nepovažujeme za korektní jakékoli uvádění naší společnosti zmíněnou organizací, a to v jakémkoli kontextu. Všechny své klienty, jakož i všechny ostatní osoby a subjekty, společnost TARAKAN, a.s. ubezpečuje, že postupuje při svých činnostech vždy v souladu s platnou a účinnou legislativou, jakož i etickými pravidly.